ZAKAŽITE PROCENU RADOVA 063 555 744

Rušenje i odvoz šuta

Prilikom planiranja adaptacije stambenog i poslovnog prostora, vrlo često razmišljamo o rušenju određenih zidova. Tada se uvek postavlja pitanje koji se zidovi mogu srušiti. Odgovor je jednostavan, mogu se srušiti svi zidovi (izuzev spoljašnjih) koji ne narušavaju statiku objekta.

Zbog specifičnosti ovog posla najbitnije je da se maksimalno profesionalno pristupi radu uz odgovarajuće mere zaštite. Mere zaštite se odnose na zaštitu na radu i zaštitu ostalih objekata ili delova objekta koje ne treba rušiti. Takođe je bitno raditi sa odgovarajućim mašinama ili alatima, kao i da ljudstvo bude adekvatno obučeno za tu vrstu posla. Nakon rušenja zidova, dolazi do pojave velike količine šuta koji treba ukloniti radi daljeg nesmetanog rada.

Rušenje zidova i odvoz šuta su dve operacije koje su usko vezane. Nakon rušenja šut se odvozi uz pomoć specijalizovanih kontejnera ili se pakuje u jutene džakove i odvozi kamionom na deponiju.

Iako ne spadaju u radnje koje se rade sa zadovoljstvom, rušenje zidova i odvoz šuta su dva neophodna segmenta pri adaptaciji i renoviranju stambenog i poslovnog prostora. Iz tog razloga bitno je isplanirati i ovu aktivnost i dogovoriti sa izvođačem radova ko je za nju zadužen. Mi vam uslužno stojimo na raspolaganju za ovu uslugu i ukoliko adaptaciju radite sa nekim drugim izvođačem.

Zašto izabrati nas

Zbog velikog iskustva i stvarnog fokusa na zadovoljstvo korisnika, možete se osloniti na nas za kompletne poslove renoviranja i adaptacija, kao i za individulne radove (građevinske, gipsarsko-molerske, elektroinstalaterske, parketarske i ostale završne radove). Pružamo profesionalne usluge i za fizička i za pravna lica.

 • Primena svih građevinskih standarda
 • Vrhunski kvalitet u zanatskim radovima
 • Najbolji odnos cene i kvaliteta na tržištu
 • Striktna kontrola troškova
 • Poštovanje dogovorenih rokova
 • Prilagođavanje specijalnim zahtevima
 • Veliki broj zadovoljnih klijenata

Najčešća pitanja

 • Šta je najbitnije kod ugovaranja radova?

  Zahtev naručioca radova mora biti precizno i jasno definisan prema izvođaču radova zbog analize tehničkih mogućnosti i davanja povratne informacije o troškovima realizacije celog projekta.

 • Šta je dinamika radova na projektu?

  Dinamika radova predstavlja vremenski raspored radova prema specifikaciji i redosledu izvođenja od početka do završetka izvođenja, a koji naručiocu omogućava da kroz faze prati dogovoren rok na preciznicji način.

 • Šta je totalni budžet projekta?

  Totalni budžet projekta predstavlja ukupnu vrednost radova u koju su uključeni troškovi građevinskih radova, materijala, opreme, mehanizacije i angažovanja izvođača radova.

 • Kako se formira ponuda za izvođenje radova?

  Ponuda za izvođenje radova se formira na osnovu zahteva naručioca koja podrazumeva definisanje obima građevinskih radova, definisanje neophodnih usluga u skladu sa obimom radova,  definisanje kvaliteta materijala i opreme, definisanje roka, kao i definisanje ostalih specifičnosti u zavisnosti od vrste radova.

. © Preduzimac.rs - sva prava zadržana.
Created by Click Media